Žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģijas

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

Nr.17-00-A01620-000008

Pasaulē strauji palielinās pieprasījums pēc tādiem ārstniecības augu produktiem, kas spēj aizvietot ķīmiskos medicīnas un kosmētikas līdzekļus, kā arī pārtiku. Vieni no pieprasītākajiem ārstniecības augiem Eiropas Savienības (ES) valstīs un citur pasaulē ir Žeņšeņs (Panax spp.) un Ķīnas zirdzene (Angelica sinensis). Ekspertu viedokļi liecina, ka Latvijas meteoroloģiskie un augsnes apstākļi ir piemēroti šo ārstniecības augu audzēšanai. Sadarbojoties zinātniekiem un uzņēmējiem, projekta laikā tiks meklētas piemērotākās tehnoloģijas minēto sugu audzēšanai bioloģiskajās lauksaimniecībās. Plānots ierīkot Latvijā inovatīvu izmēģinājumu, kurā pētīs žeņšeņa audzēšanas iespējas meža ekosistēmā.

Mērķis:
Veicināt lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares un pētniecības sadarbību, lai:

  1. attīstītu inovatīvas tehnoloģijas pasaules tirgos pieprasītu ārstniecības augu – žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) – audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;
  2. izstrādātu jaunus uz žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes bāzes veidotus pārtikas produktus;
  3. nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības tīklā un citos komunikācijas kanālos.

Aktivitātes:

  1. Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde žeņšeņam un Ķīnas zirdzenei bioloģiskā lauksaimniecībā: izmēģinājumu metodiku izstrāde; audzēšanas izmēģinājumi; ekonomiskais izvērtējums.
  2. Jaunu tējas maisījumu prototipu izgatavošana ar žeņšeņu un Ķīnas zirdzeni: pieredzes apgūšana; dažādu maisījumu gatavošana un tējas īpašību testēšana; prototipu veidošana.
  3. Sabiedrības informēšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes.

Projekta norise: 2018. gada janvāris – 2021. gada decembris

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest”

Partneri: Videsrisinājumu institūts, SIA “Bargi

Projekta vadītājs: Dr.Arta Kronberga, [email protected]

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Līdzfinansētāji: Vides risinājumu institūts, SIA “Field and Forest”, SIA “Bargi”

Projekta kopējais finansējums: 95 000.24 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 85 500.22 EUR

ATPAKAĻ