Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas veļas mazgāšanas kapsulas

Bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošas ūdenī šķīstošas veļas mazgāšanas kapsulas

Nr. Est-Lat 82, CAPSULES

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai nekaitīgām precēm un pakalpojumiem. Tas liek uzņēmumiem pārskatīt savus ražošanas procesus, ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Šajā projektā savas zināšanas, pieredzi un resursus ir apvienojuši divi uzņēmumi – lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Igaunijā Mayeri Industries un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” no Latvijas.

Partnerības mērķis ir izstrādāt vietējos dabas resursos balstītu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu produktu – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot šādas darbības:

  • Jauna produkta attīstību, tajā skaitā rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādi un tirgus priekšizpēti. Sadarbības partneri identificēs jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus, izstrādās ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai, analizēs iegūtā materiāla ķīmisko sastāvu un tā mijiedarbību ar pārējām mazgāšanas līdzekļa komponentēm, izpētīs ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus, kā arī izvērtēs inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Tāpat partneri izstrādās un jaunā produkta prototipu, pārbaudīs tā darbību reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēs tirgus potenciālu.
  • Mārketinga aktivitātes būs vērstas uz jaunā produkta vizuālās identitātes un patērētājiem saistoša un videi draudzīga iepakojuma izstrāde, dažādu mārketinga materiālu sagatavošanu ar mērķi radīt tirgus pieprasījumu un jaunā produkta testēšanu divās starptautiskās izstādēs.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnijs – 2019.gada oktobris

Projekta partneri: Mayeri Industries AS (Igaunija) un SIA “Field and Forest” (Latvija)

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota. 


ATPAKAĻ