Dabai draudzīgu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrāde

Dabai draudzīgu šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu izstrāde

Nr. Est-Lat 128, Herbal Water

Ņemot vērā klimata pārmaiņu un zemes apsaimniekošanas prakšu ietekmi uz vides un dabas resursiem, kā arī cilvēku dzīves kvalitāti, patērētāju vidū arvien pieaug pieprasījums pēc vietējas izcelsmes dabīgiem produktiem. Projektā apvienojuši spēkus divi uzņēmumi – SIA “Field and Forest” no Latvijas un “Mayeri Industries” AS no Igaunijas, ar vienotu mērķi izstrādāt jaunus produktus: dabai draudzīgus šķidros mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās kopšanas līdzekļus, kuru pamatā ir augu ūdens, kas darbojas kā dabīga smaržviela. Organiskais augu valsts ūdens tiks iegūt no vietējiem augiem (piemēram – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles u.c.). To izmantošana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas, kas pašlaik lielos apjomos tiek izmantotas šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļos. Tādējādi projekta laikā pētnieki un jomas eksperti izstrādās reālas pievienotās vērtības produktus, kā arī mazinās kaitīgo ietekmi uz vidi.

Abi projektā iesaistītie uzņēmumi ir līderi savā jomā. Sagaidāms, ka to pieejamie resursi un ekspertīze ļaus apmierināt tirgū un projekta teritorijā esošo pieprasījumu. Bioloģiski sertificētā lauksaimniecības uzņēmuma (Field and Forest) pārziņā ir apjomīgi zemes resursi, kas ļaus regulēt izejmateriālu audzēšanas apjomu un novākšanu. Savukārt mājsaimniecības produktu ražotājs (Mayeri) tīrīšanas un higiēnas līdzekļu tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus, līdz ar to pārzina produktu ražošanas procesus un kvalitātes, kā arī tirgus pieprasījuma izmaiņas un aktualitātes. Projekts ir nozīmīgs solis partneru sadarbības veidošanā un stiprināšanā, atnesot katrai no pusēm jaunas zināšanas, paplašinātu sadarbības tīklu, lielākas pārrobežu sadarbības spējas un dziļāku Igaunijas un Latvijas tirgus un uzņēmējdarbības kultūras izpratni.

Mērķis:

Projekta mērķis ir apvienot partneru zināšanas, pieredzi un citus resursus, lai izstrādātu jaunu produktus – dabai draudzīgus šķidros tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļus, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.

Aktivitātes:

  1. Jaunu produktu izstrāde. Tā ietver rūpniecisko pētniecību un eksperimentālo izstrādi. Rūpnieciskajos pētījumos pētnieki, eksperti un speciālisti apgūs jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas produktu izstrādei. Eksperimentālās izstrādes rezultātā tiks radīti produktu prototipi, kas tiks testēti, izmēģināti, pārbaudīti un apstiprināti reālos ekspluatācijas apstākļos. Jaunu produktu izstrādes procesā notiks arī vienas testa partijas ražošana katram šķidrā mājsaimniecības tīrīšanas izstrādājumam un viena testa partija personīgās higiēnas līdzekļiem;
  2. Mārketinga aktivitātes. Mārketinga stratēģijas un dažādu mārketinga un komunikācijas materiālu izstrāde produktu atpazīstamības un pieprasījuma veicināšanai, kā arī pozicionēšanai tirgū.

Projekta norise: no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. maijam.

Partneri: SIA “Field and Forest”, “Mayeri Industries” AS.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: EUR 492 083.15 , tajā skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 337 257.72 .

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

ATPAKAĻ