Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana

Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana

Nr.1.1.1.1/16/A/307

Tādi savvaļā augošie ārstnieciskie un aromātiskie augi kā ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kērvele (Saposhnikovia divaricata) ir pazīstami ar savu aktīvo vielu augsto koncentrāciju. Šī iemesla dēļ tos izmanto farmācijā un kosmētikas industrijā visa pasaulē. Teorētiski Latvijā ir piemēroti augsnes un klimatiskie apstākļi to audzēšanai, taču līdz šim nav ieviestas šo augu audzēšanas un kultivēšanas tehnoloģijas. Projekta laikā starptautiska zinātnieku komanda izveidos eksperimentālu dārzu, kurā pētīs augstāk minēto augu sugu ģenētiskos resursus. Rezultātā pētnieki atlasīs bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko augu genotipus un to audzēšanas tehnoloģijas, kuras varēs izmantot ražotāji.

Mērķi

  • Novērtēt tirgum saistošo Latvijas ārstniecisko un aromātisko augu dabiskās populācijas un salīdzināt tos ar ārvalstu ārstniecisko un aromātisko augu ģenētiskajiem resursiem;
  • Noteikt dažādu ārstniecisko un aromātisko augu genotipu kvalitāti, ražas stabilitāti un aktīvo vielu sastāvu Latvijā, pētīt genotipa un augšanas apstākļu ietekmi uz ražu un kvalitāti;
  • Attīstīt inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo augstas vērtības ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai.

Risinājumi

Lai izveidotu inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo augstas vērtības ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai un aizsāktu šo augu kultivēšanas tradīcijas, projekta laikā zinātnieki veiks rūpniecisku pētījumu. Tiks izveidots vairāku ārstniecības un aromātisko augu sugu un pasugu eksperimentālais dārzs. Ārstniecības augu kolekcija tiks veidota, vācot savvaļas populācijas dažādos Latvijas reģionos un vērtējot dažādas ārvalstīs veidotas šķirnes. Eksperimentos tiks vērtēts minēto augu ražīgums, bioķīmiskā kvalitāte, ģenētiskā daudzveidība, kā arī meklētas katrai sugai piemērotākās audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskai lauksaimniecībai. Projekta rezultātā tiks iegūtas vērtīgas zināšanas, kas nozīmīgas tādām jomām kā medicīna, pārtikas ražošana, kosmētika un lauksaimniecība. Zinātnieki atlasīs vērtīgākos un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākos ārstniecības un aromātiskos augus.

Projekta norise: 2017. gada marts līdz 2020.gada februāris

Projekta vadītājs: Dr. Andrea Primavera

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekta partneris: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts

Projekta kopējais finansējums ir 736 765,98 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 589 412,79 EUR apmērā.

ATPAKAĻ