Privātuma politika

 Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne (angļu val. cookie) ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai portatīvajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni.

  • Pirmās personas sīkdatne ir sīkdatne, ko iestata tīmekļa vietne, kuru apmeklējat. To var izlasīt tikai šī vietne. Turklāt tīmekļa vietne var izmantot ārējus pakalpojumus, kuri iestata arī savas sīkdatnes, ko sauc par trešās personas sīkdatnēm.

  • Pastāvīgā sīkdatne ir tāda sīkdatne, kas tiek saglabāta jūsu datorā un, kad aizverat pārlūkprogrammu, netiek automātiski izdzēsta atšķirībā no sesijas sīkdatnes, kas, pārlūkprogrammu aizverot, tiek izdzēsta.

Sīkdatnes liek vietnei kādu laiku atcerēties jūsu iestatījumus (lietotājvārdu, izvēlēto valodu u. tml.). Līdz ar to, kad vienā apmeklējuma reizē pārlūkojat dažādas vietnes lapas, jums iestatījumi nav jānorāda atkārtoti. Sīkdatnes var izmantot arī tam, lai izveidotu anonīmu statistiku par mūsu vietņu pārlūkošanas pieredzi.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes ?

Mēs izmantojam dažādu veidu pirmās personas sīkdatnes, lai:

  • saglabātu apmeklētāju iestatījumus;
  • nodrošinātu mūsu vietņu funkcionēšanu;
  • apkopotu analītiskos datus (apmeklētāju statistiku).

Nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes iestatām mēs, un tās izlasīt varam tikai mēs. Šīs sīkdatnes atceras vai esat piekritis vietnes sīkdatņu politikai (vai to noraidījis);

Nosaukums Mērķis Veids Ilgums
AWSALB Izmanto AWS noslodzes līdzsvarošanai HTTP 6 dienas
AWSALBCORS Izmanto AWS noslodzes līdzsvarošanai HTTP 7 dienas
PHPSESSID Izmanto, lai identificētu lietotāja sesiju HTTP Sesija

Tehnisku iemeslu dēļ šo sīkdatņu nosaukumi var mainīties

Analītiskās (statistikas) sīkdatnes

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

Nosaukums Mērķis Veids Ilgums
_ga Lieto Google rīki, lai atšķirtu lietotājus HTTP 2 gadi
_ga_# Lieto Google rīki statistikai HTTP 2 gadi

Tehnisku iemeslu dēļ šo sīkdatņu nosaukumi var mainīties

Trešo personu sīkdatnes

Dažās mūsu lapās tiek rādīts saturs no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, YouTube, Facebook un Twitter. Lai varētu skatīt šo trešo personu saturu, jums vispirms jāpieņem to īpašie noteikumi, piemēram, sīkdatņu politika, par ko mums nav nekādas teikšanas. Ja šo saturu neskatīsiet, jūsu ierīcē nekādas trešo personu sīkdatnes netiks iestatītas.

Kā sīkdatnes varat kontrolēt?

Sīkdatņu izdzēšana no ierīces

Visas sīkdatnes, kas jau ir iestatītas jūsu ierīcē, varat izdzēst, no pārlūkprogrammas iztīrot pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks likvidētas visas sīkdatnes no visām tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis. Tomēr ņemiet vērā, ka varat arī pazaudēt kādu saglabāto informāciju (piemēram, saglabātos pieteikšanās datus, vietnes iestatījumus).

Tīmekļa vietņu sīkdatņu kontrole

Sīkdatņu un privātuma aizsardzības iestatījumus varat pārbaudīt un kontrolēt savā pārlūkprogrammā.

Pārlūkprogramma Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv

Pārlūkprogramma Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookiesinformation-websites-store-on-your-computer

Pārlūkprogramma Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Pārlūkprogramma Explorer https://support.microsoft.com/enus/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Pārlūkprogramma Safari http://www.apple.com/legal/privacy/lv/cookies/

Sīkdatņu bloķēšana

Vismodernākās pārlūkprogrammas var iestatīt tā, lai ierīcē netiktu iestatīta neviena sīkdatne, bet tad jums var nākties dažus iestatījumus manuāli pielāgot ikreiz, kad apmeklējat vietni vai lapu. Daži pakalpojumi un funkcijas tad, iespējams, vairs nedarbosies pareizi (piemēram, pieteikšanās profilā ar saglabātiem datiem).

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

  • Tiesības būt informētiem un piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
  • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
  • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi.
  • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

1.1. Datu pārzinis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Field and Forest”, reģistrācija Nr. 40003759259, Juridiskā adrese: Mētras iela 3, Smiltene, LV-4729, Latvija, Faktiskā adrese: Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126, Latvija (Turpmāk “Field and Forest”/Pārzinis)

1.2. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

1.3.”Field and Forest” piemēro Privātuma politiku, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošo tīmekļa vietni www.fieldandforest.lv nodoto personas datu apstrādi.

1.4. “Field and Forest” nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā politikā iekļautos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 prasības. “Field and Forest” apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai datu subjekta dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

1.5. Privātuma politikā tiek izmantoti 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktie termini.

II Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

2.1. “Field and Forest” var apstrādāt datu subjekta personas datus šādiem nolūkiem:

2.1.1. potenciālo darbinieku atlasei, saņemot datu subjekta Curriculum Vitae un pieteikumu (leģitīma interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
2.1.2.
personāla vadība (leģitīma interese, uz normatīvo aktu regulējuma pamata);
2.1.3
. grāmatvedības uzskaite (normatīvo aktu regulējums);
2.1.4.
īpašuma pārdošanas, pirkšanas un īpašuma nomas, īres darījumu noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei, uz datu subjekta piekrišanas);
2.1.5.
drošības nodrošināšanai “Field and Forest” telpās un teritorijā tiek veikta videonovērošana (leģitīma interese drošības nodrošināšanai);
2.1.6. apmeklētāju personas datu fiksēšana apmeklētāju kontrolei (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums);
2.1.7.
dokumentu arhivēšana (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums);
2.1.8. informācijas sistēmu pārvaldība (leģitīma interese, deleģējums, normatīvo aktu regulējums);
2.1.9. preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai (leģitīma interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
2.1.10. attālinātie novērojumi vai fotofiksācija monitoringa veikšanai, kvalitātes kontrolei un drošības nodrošināšanai (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

2.2. “Field and Forest” organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana sabiedrības informēšanas un vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

2.3. “Field and Forest” ēkās, apsaimniekotajās teritorijās un objektos var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

III Personas datu glabāšanas ilgums

3.1. Personas dati tiek apstrādāti tikai iepriekš minētajiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, “Field and Forest” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti, iznīcināti vai arhivēti.

3.2. Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai šādu rīcību paredz amata pienākumi.

IV Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts, privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl “Field and Forest” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai ar datu subjekta noslēgto līgumu:

4.1.1. valsts institūcijām normatīvo aktu prasību izpildei;
4.1.2.
organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
4.1.3. atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V Datu subjekta tiesības

5.1. Datu subjektam ir tiesības:

5.1.1. saņemt no “Field and Forest” apstiprinājumu par to, tiek vai netiek apstrādāti datu subjekta personas dati, ja vien datu subjekta rīcībā jau nav attiecīgā informācija;
5.1.2. pieprasīt datu subjekta datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
5.1.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu inspekcijai.

5.2. Centrs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

5.3. Ja datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību pirmsšķietami ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

VI Personas datu aizsardzība

6.1. “Field and Forest” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Centrs izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

6.2. “Field and Forest” īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu,pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

VII Kontaktinformācija

7.1. Datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu, norādot jautājumus un komentārus par “Field and Forest” privātuma politiku:

7.1.1. sūtot e-pasta vēstuli uz [email protected];
7.1.2. sūtot vēstuli uz juridisko adresi: Mētras iela 3, Smiltene, LV-4729

7.2 “Field and Forest”   veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, korespondences adresi).